Medlem

Medlem med tidskriften KommUNIKation som kommer ut med fyra nummer per år.
150kr/år

Medlem utan tidning
70kr/år

Familjemedlem
50 kronor extra per familjemedlem som önskar bli medlem.

Bankgiro
703-4978
Ange Namn, telefon och mailadress vid inbetalning.